Bolsjunov tar ikke innover seg at det er krigen som er årsaken til at Klæbo ikke vil ha med russere. Han prøver å få det til at Klæbo ikke vil ha han med fordi Klæbo er redd for å tape.

6

Det står: "Så lenge et land går til krig mot et annet, mener jeg at de selvsagt ikke skal få stille til start i internasjonal idrett" Håper at Klæboe ikke mener at så fort krigen er over så kan Russerne stille til start igjen......Det må mange, mange år etter det er slutt på krigen til Russere igjen kan stille til start igjen.

4

Helt horribelt at Kæbo og co mener at russiske utøvere ikke har rett til å konkurere mot dem på grunn av en krig Putin er skyld i. Det er nok ene og alene fordi de er redd for konkurransen Russerne kan gi dem. Rett og slett pinglete og feigt. Bli voksne.

1

Til Bolsjunov: Klæboe sier han ikke vil konkurrere med Russere! Fordi dere kriger mot Ukraina. Skjønner? Hele verden er i mot ditt lands forferdelige aktiviteter på et annet lands territorium. Du er jo dessuten en del av den Russiske hæren. Forvent ikke at dere blir ønsket tilbake noen gang! Dere burde blitt permanent utestengt i minst 2 genetasjoner, fordi ungdomsgenerasjonen er like infisert av propagandaen dere spyr ut. Så for din del, ingen har sympati med dere. Ta deg en bolle!!

4
Laster...