Vi hadde en tråd her for snart to år siden (mars 2005) om koblingen til HIV. Dengang rotet jeg frem noe info: http://vg.transact.no/Item.asp?GroupID=173&Group=Vitenskap&ThreadID=789418&Thread=svartedauden+%26gt%3B+hiv&Page=-1#10099320

Kort oppsummert har det vært en hypotese at immunitet mot HIV henger sammen med seleksjonen påført av Svartedauen, men jeg fant også argumentasjon om at dette umulig kunne være forklaringen siden Svartedauen ikke drepte nok til å gi mutasjonen som gir immunitet tilstrekkelig utbredelse; i stedet ble kopper foreslått. Jeg vet ikke hva som har skjedd videre her...skal se om jeg får tid til å sjekke det opp.

Ellers er, såvidt jeg har fortstått, hypotesen om at Svartedauen var byllepest forårsaket av Yersina Pestis fremdeles den ledende.

1

Det stemmer at man er langt fra sikkert at det var byllepest ja. Det store problemet er selvsagt at man i middelalderen ikke kjente til slikt. En haug med ulike sykdommer ble kalt pest.

Virussykdommer er en god mulighet, tyfus er vel ett annet forslag. Det som vel taler mest for byllepest er sykdommsbeskrivelsene, som beskriver symptomer som stemmer godt overens med byllepest. Du nevner også dette med immunitet. Noe av det spesielle med byllepest er at overlevende ikke blir immune. Det finnes mange beskrivelser på folk som har overlevd en pestbølge, for å så stryke med i neste.

Den mest logiske forklaringen blir at svartedøden ikke var en sykdom, men flere ulike sykdommer som slo til omtrent samtidig. Det er ikke urimelig å anta, siden en befolkning allerede svekket av en sykdom øker spredningen av andre også. ---------------------------------------------------------------------------------

- Forøvrig er det min mening at Karthago bør ødelegges.

Cato d.e.

1

En siste mulighet er naturligvis at byllepestbakterien som rammet Europa i middelalderen var anderledes enn den vi har idag. At bakterien har mutert siden den gang altså. ---------------------------------------------------------------------------------

- Forøvrig er det min mening at Karthago bør ødelegges.

Cato d.e.

1

GGråstein skrev: * På Island døde 1/2-2/3 av befolkningen, men de hadde ikke rotter. ---------------------- Hmm.. Jeg lærte i 2. klasse på videregående at det ikke kom rotter til island pga at mannskapene på skipene som var på vei til island døde og båten kom ut av kurs, og at de derfor ikke fikk svartedauden på island. Er dette bare tull altså?

1
Fedaboy GGråstein skrev: * På Island døde 1/2-2/3 av befolkningen, men de hadde ikke rotter. ---------------------- Hmm.. Jeg lærte i 2. klasse på videregående at det ikke kom rotter til i...

I følge denne kilden kom svartedauen ikke til Island før i 1402, over 50 år etter Norge. De unngikk altså den første bølgen, antakelig fordi infiserte båter ikke kunne nå dem. Sånn sett kan historieboka fra videregående ha litt rett, men det er feil å gi inntrykk av at Island aldri ble rammet.

http://www.northerner.com/iceland.html

1
Laster...