Lysets hastighet EN veg har aldri blit målt.

Selv Einstein tok for gitt at lysets hastighet var lik tur/retur.

Det finnes ingen garantier for det.

Tygg litt på den...

1
XanderDal La oss si at du er 10m lengre frem en lyskilden (En 10.000.000Wlaser) Du og lyset akselerer helt likt og oppnår nøyaktig samme hastighet samtidig. Da vil du alltid kunne se laser l...

Du og lyset akselerer helt likt og oppnår nøyaktig samme hastighet samtidig. Da vil du alltid kunne se laser lyset 10m bak deg. Men det vil aldri kunne blende deg, eller skade øynene dine. Skulle hastigheten din bli redusert med 0.0001% Så vil du bli tatt igjen av laser strålen. Lurer på om man kan se halen også :)

Hva i svarte.

Dette beviser hvor skadelig hasj er.

1
Watt Lysets hastighet EN veg har aldri blit målt. Selv Einstein tok for gitt at lysets hastighet var lik tur/retur. Det finnes ingen garantier for det. Tygg litt på den...

Det er ikke så mye å tugge på.

Skal man måle fra A til B må man ha synkroniserte klokker på A og B. Men for å ha det må man vite hastigheten.

Lysets hastighet er ikke nødvendigvis lik i alle retninger. Det kommer raskere mot deg enn det drar fra deg...

1
fargerik Jeg anbefaler denne videoen, som tar for seg slik reising. Reiser man såpass fort, reiser man også i tid. Artig å se på dersom TV er kjedelig i påska :-)

Reiser man såpass fort, reiser man også i tid.

Meg bekjent, så reiser man i tid -uansett hvilken (relativ-til-hva-annet) hastighet/akselerasjon(retningsendring) man måtte ha. Det som i så (fiction)henseende "kan" være artig, er om man kan endre nedbrytningshastigheten (vedrørende molekyler, isotoper..) i vesentlig grad, da ved å (kunne) bevege seg (eg. vekselvirke, fungere..) etter gitte spesifikke kriterier.

Så om jeg skulle reformulert det du skriver på en vel så banal måte, så ville det vel blitt noe a la; "Gjør man A, så 'kan' konsekvensen bli B, da om kriteriene er C, D, E..." (dvs. som det siterte, og like lite detaljert, presist... under solen..). :P

1
Zpiff [sitat…] Meg bekjent, så reiser man i tid -uansett hvilken (relativ-til-hva-annet) hastighet/akselerasjon(retningsendring) man måtte ha. Det som i så (fiction)henseende "kan" være...

Husker ikke i farta hvor jeg leste det, det er lenge siden....men med presise atomur lar det seg visst måle at tiden går litt fortere når et objekt forflytter seg dersom det sammenlignes med et objekt som ikke forflytter seg. Dersom man forutsetter at det objektet som ikke forflytter seg definerer normaltid.

Selvfølgelig er det så lite at det ikke betyr noe, uansett hvor mye vi reiser i livet. Vi merker det ikke uansett.

1
fargerik Husker ikke i farta hvor jeg leste det, det er lenge siden....men med presise atomur lar det seg visst måle at tiden går litt fortere når et objekt forflytter seg dersom det sammen...

Selvfølgelig er det så lite at det ikke betyr noe, uansett hvor mye vi reiser i livet. Vi merker det ikke uansett.

I navigasjonssystemet GPS (Global Positioning System) er det helt nødvendig å ta hensyn til relativitet. Den kombinerte effekten av spesiell og generell relativitet er såpass stor at hvis systemet ikke korrigerte for den, ville det ha gitt feilposisjonering (på bakken) som hadde økt med opptil 10 km pr. døgn.

1

Tiden går jo ikke like fort alle steder i universet. Om vi kunne legge legge ut for eksempel 5 klokker som skulle telle ned fra 1 time til 0 - 1 klokke her og 4 andre på vidt forskjellige steder i universet, ville vi sett at de gikk med forskjellig fart - alt etter hvor de var.

Om noen går med farten 0 tror jeg vel ikke...

1
return_of_drakkar Tiden går jo ikke like fort alle steder i universet. Om vi kunne legge legge ut for eksempel 5 klokker som skulle telle ned fra 1 time til 0 - 1 klokke her og 4 andre på vidt forsk...

Tiden går jo ikke like fort alle steder i universet.

Mer presist, både "like" og ulike strukturer blir utsatt for ulike virkninger i ulike (og "like") posisjoner, og strukturene (og strukturenes funksjoner..) endrer seg således ulikt. Bytt gjerne ut "struktur" med "volum/rom/masse/energi.." -om det høres bedre ut.

Og selvsagt, jo større virkningsforskjeller det er som utøves overfor de enkelte strukturer, (intervall..)funksjoner.., jo mer blir strukturen og dens funksjonalitet (f.eks. som klokker/ur..) påvirket, da enten man snakker om direkte observerbare dynamiske, mekaniske, kinetiske.. forskjeller, eller ei.

Hva angår det siterte: "Tiden går jo ikke like fort alle steder i universet" -makes no sense... :)

Blir i samme gate som å hevde at "tiden går", eg. fullstendig ubrukelig i forklaringsmodeller, selv om tja -.- alle "skjønner" hva som hevdes. - Men her i forumet "vitenskap", er det nokså malplassert, selv om jeg nok tar det "litt" bokstavelig.., som den kverulanten jeg er :)

Egentlig kunne man med større rett hevdet at tiden alltid er dynamisk/varierende, siden den kun kan måles i ulike posisjoner. Strengt tatt osv.. :)

Det du skriver ellers, har du dog ingen bevis for. Det vi ville sett (dvs. kunne detektert, målt..), er helt avhengig av den presisjon vi har ihht. en måling..

Et cesium-ur med en gitt struktur/masse -plassert i en posisjon i galaksen Melkeveien, 'ville kunne' vist tilsvarende(!) klokketid (og nedbrytningshastighet) som tilsvarende cesium-ur i en annen galakse. - Alt etter hvilke krefter/virkninger de respektive ur og urenes funksjonalitet blir utsatt for.

1
return_of_drakkar [sitat…] ...så er det faktisk noe ingen vitenskapsmann eller -kvinne stiller spørsmål ved... Dette er observert og målt.

I tilfelle, hvordan er dette observert og målt? Mrk., du snakker da om "tiden" her, altså som en faktor uavhengig av objektet/massen (og dennes funksjoner) som noe som observeres og måles -eller?

Så er du virkelig helt sikker på at du har forstått dette korrekt? (Dette mht. påstanden! din i første setningen). Eller er det kanskje bare slik at du aller helst bare vil "manifestere" dette i religiøse (les skråsikre, og vage..) vendinger?

1
ostgote Her demonstreres det hvordan høy hastighet påvirker tiden for den reisende og en observatør på jorda. https://www.youtube.com/watch?v=eMlLo5n1kIA

Her demonstreres det hvordan høy hastighet påvirker tiden

Dette er en meget dårlig formulering -etter min mening. Man KAN demonstrere hvordan "like" objekter, funksjoner.., kan oppføre seg (bli påvirket) i ulike miljøer og i ulike tilstander. Dét er strengt tatt hva man kan påvise med visse sammenligningsgrunnlag og presisjon (da med ref. til tema).

Så om man skulle reformulert, så er det irrelevant om "høy hastighet påvirker tiden". Det som er av relevans (og som faktisk kan måles), er om høy hastighet.., påvirker objekter, organismer -relativt til andre objekter, organismer... - Å gi disse disse referansene samlebegrepet "tiden" blir ikke særlig spesifikt (og ser så sett bare populærvitenskapelig(overfladisk) ut).

1
Zpiff I tilfelle, hvordan er dette observert og målt? Mrk., du snakker da om "tiden" her, altså som en faktor uavhengig av objektet/massen (og dennes funksjoner) som noe som observeres o...

I tilfelle, hvordan er dette observert og målt?

Enkelt og greit.

Plasser en klokke på en høy fjell-topp. Plasser en klokke nede ved havet. De vil telle tiden ulikt. Saktest nede ved havet. Hvorfor? Jordens tyngdekraft. Dette er velkjent.

Artig eksperiment i 2010. Høydeforskjell på 33 centimeter. På en normal levetid ville det ikke gi mye forskjell, men det var målbart. Kjent eksperiment.

«The stretching out of time predicted by Einstein's theories of relativity is known to occur on cosmic scales, such as near a black hole or with a speeding galaxy. But now researchers have measured the effects of relativity on a smaller scale. «

https://www.livescience.com/8672-higher-faster-age.html

Det er derfor man også må justere GPS-klokkene. Relativitetsteorien eier at det er tiden - ikke klokkene som "endrer seg". Klokken viser bare tiden de.

1

Wikipedia:

"Hvis man i stedet for et tog tenker seg en rakett som beveger seg med en hastighet v = (3/5)c fra Jorden ut til en stjerne i Δt = 5 år og tilbake til igjen, så vil alt ha blitt 10 år eldre her på jorden. Men en klokke ombord i raketten vil ved hjemkomsten bare vise at 8 år var forløpt."

Det betyr at klokka som har vært ute på tur må ha gått saktere.

1
return_of_drakkar [sitat…] Enkelt og greit. Plasser en klokke på en høy fjell-topp. Plasser en klokke nede ved havet. De vil telle tiden ulikt. Saktest nede ved havet. Hvorfor? Jordens tyngdekraft....

Plasser en klokke på en høy fjell-topp. Plasser en klokke nede ved havet. De vil telle tiden ulikt.

Her er jeg enig med deg (det siterte). Men det var ikke det du hevdet lenger opp.

Siterer deg: "Tiden går jo ikke like fort alle steder i universet" - Dette kan ikke verifiseres, men -ja man kan gjerne fremme hypoteser om at så er tilfellet, og "en sannsynlighet"(?) for at det er korrekt -er det også. Men det er ikke fakta for det...

Men om det du egentlig mener (ref. sitatet over), er at "like" klokker.. som er utsatt for ulike virkninger/krefter.., da vil fungere ulikt -ditto vise ulik tid (eg. klokkene vil virke ulikt). -Så er jeg altså (som sagt innledningsvis) enig.

Selvsagt kan man også anse at - siden det er en type, mengde, grad av.. virkninger i en posisjon, og en annen type, mengde.. virkninger i en annen posisjon, så vil også tiden være ulik i de to posisjonene -uansett hvordan en måtte tolke konsekvensene (tidsvisning, nedbrytningshastighet, masseøkning..) av virkningene i de ulike posisjonene.

- MEN det man kan forholde seg til mht. ovennevnte klokker, er 'kun' at klokkene.. virker (ditto viser) ulikt, og det er ikke mer mystisk, magisk.. enn som så -dessverre.

1
return_of_drakkar [sitat…] Enkelt og greit. Plasser en klokke på en høy fjell-topp. Plasser en klokke nede ved havet. De vil telle tiden ulikt. Saktest nede ved havet. Hvorfor? Jordens tyngdekraft....

Relativitetsteorien eier at det er tiden - ikke klokkene som "endrer seg".

Kan du vise meg hvor dette er beskrevet (evt. hvordan du tolker det slik)? Meg bekjent så finnes det ikke noen egen "invarians-teori" som er relatert klokker(?) som sådan -heller. Men da kan kanskje "klokker som ikke endrer seg" - omskrives til "masse/struktur... som ikke endrer seg"(?). Hvor(hvordan) gjelder dette i tilfelle -i kosmiske singulariteter, på sub-kvante-nivå.. -eller andre "verifiserbare" forslag?

Teorier (hypoteser) angående invarians -finnes, og Albert Einstein selv bl.a.: "Albert Einstein was unhappy about the name "theory of relativity". He preferred "theory of invariance." Nuvel, så slo jo ikke Einstein så veldig godt an innad kvantefysikken heller da...

1
Zpiff [sitat…] Her er jeg enig med deg (det siterte). Men det var ikke det du hevdet lenger opp. Siterer deg: "Tiden går jo ikke like fort alle steder i universet" - Dette kan ikke veri...

Her er jeg enig med deg (det siterte). Men det var ikke det du hevdet lenger opp.

Siterer deg: "Tiden går jo ikke like fort alle steder i universet" - Dette kan ikke verifiseres, men -ja man kan gjerne fremme hypoteser om at så er tilfellet, og "en sannsynlighet"(?) for at det er korrekt -er det også. Men det er ikke fakta for det...

Jo, hvis du er enig i det at klokkene viser ulikt ved havet og på fjell-toppen - ja, så er det to forskjellige steder i universet. Gravitasjonen.

Så enkelt er det.

At gravitasjonen påvirker hvor fort tiden løper av seg er allment anerkjent. Dette er vist med eksperimenter med atom-ur. Det er en vanlig missforståelse at gravitasjonen påvirker urene til å ha ulik hastighet. Slik som hos disse: https://www.nist.gov/

tips: prøve å lete litt selv... :).

1
return_of_drakkar [sitat…] Jo, hvis du er enig i det at klokkene viser ulikt ved havet og på fjell-toppen - ja, så er det to forskjellige steder i universet. Gravitasjonen. Så enkelt er det. At grav...

Det du ser ut til å hevde her, er at to "like" klokker vil gå ulikt, fordi de befinner seg i ulik posisjon? (Man kan altså ignorere "presiseringer" som "fjelltopp og ved havet..?"). - Altså er det da ikke noe større poeng å vise til "ekstreme" forskjeller i posisjon (og relative hastighetsforskjeller..), da klokkene like gjerne kunne vært posisjonert tett inntil hverandre. Dvs., at "det eneste" man oppnår ved å vise til "ekstreme" ulikheter i posisjon, og relativ hastighetsforskjell (og ulikhet i masse -med mer..), er at forskjellen (høyst sannsynlig) blir større/tydeligere.

Ok -så langt, eller har du noen innsigelser(?).

Ellers bør man nok først definere "tid", før man hevder at gravitasjon(?), og/eller masse/densitets..-økning påvirker "hvor fort tiden løper av seg" (merkelig setning -dog). Om man som en del av definisjonen viser til at tid er et lokalt "fenomen" da knyttet til objektet (massen, energien, utstrekningen, funksjonaliteten.. til objektet) som blir målt, ditto objektets (klokken -whatever) evne til å vekselvirke med omgivelsene (inkl. egen masse..), så er det jo "intet problem" (alt etter presisjon) å anse -samt verifisere, at "tiden" er ulik hos to/flere objekt i ulike posisjoner.

Setter man dette på spissen, så vil man kunne hevde at tiden "løper av seg i ulik fart(?)", hos f.eks. to like atomer bundet i et enkelt molekyl, eller enda "bedre" -at to hadroner i samme atom har ulik tid, eller enda bedre.. at to kvarker innad samme hadron har ulik tid osv.osv...

Felles for alle strukturene/størrelsene, er jo at de har ulik posisjon i universet. Om "tidsforskjellen" er målbar og mulig å presisere -får så være sin sak. På kvantenivå derimot, så vil man derimot kunne diskutere en annen effekt, som da omhandler momentane vekselvirkninger uavhengig av (super)posisjon.

Men tilbake til det "trivielle", så er det så sett ikke noe større poeng å henvise til to atom-ur som viser ulik tid i "helt ulik" posisjon, der f.eks. det ene uret går i bane rundt jorden (whatever), og det andre er geostasjonært på jorden, da klokkene hver for seg i sin struktur og volum/utstrekning, i seg selv utgjør et utall med ulike posisjoner i universet, og urene kan så sett befinne seg kloss inntil hverandre.

Så hva ved "tid" ender man opp med å måle -egentlig, vel det kan gjerne kalles varians/forskjeller hos objekt i ulike posisjoner (hvilket etter min mening forteller mer enn bare ordet "tid"). For all del, "tid" kan (alt etter hvem som definerer "tid") i så måte også være et annet ord for 'virkninger i rom (evt. ulike virkninger hos et/flere objekt..)', og siden virkninger i rom (ved et objekt) varierer pga. kontinuerlige endringer i posisjon hos objektet, så vil også 'tid' pr. def. være en dynamisk størrelse -hos ett hvert objekt i enhver posisjon, i ett hvert moment. Så når det da kommer til en vitenskapelig definisjon av tid, så handler det med kortest mulige setning - om "virkninger i rom" (kan sikkert omformuleres etter ønske..).

Hvilket også koker ned til - "rom uten (veksel)virkninger, er også rom uten tid" (på folkemunne gjerne kalt "singularitet"). Som for øvrig, er en ytterst hypotetisk størrelse.., i hvert fall mtp. å kunne verifiseres :)

Om det å sette dette så langt ut på spissen, er nyttig.. kan sikkert diskuteres, men å motbevise eller bare argumentere i mot dette, som et fakta er en annen sak.

Men å f.eks. benytte seg av populærvitenskapelige (science fiction) påstander, fremstilt med "faktiske" konsekvenser og forklart med overforenklede hypoteser, er i hvert fall ikke noe jeg anser som særlig nyttig... Herunder havner f.eks. påstander(?) som sier at man hypotetisk sett skal kunne begrense sin biologiske aldring (biologiske/kjemiske.. nedbrytningshastighet?) i forhold til annet(gamle/nye omgivelser, andre biologiske strukturer..?), bare(!?) ved å ferdes i en høy relativ hastighet. Men klart, noen tviholder på sitt, uansett hvor vage presiseringene av tenkte hendelser og konsekvenser måtte være.

Så dagens tips fra meg er, vær mer presis, og ja, jeg kunne godt vært langt-langt... mer presis selv også. Men vage presiseringer, og dernest (ideelt sett) forsøk på (evt. ønske om) å presisere ytterligere, er jo gjerne årsaken diskusjoner også.

1
Laster...