Ett eksempel er Korteweg-de Vries (KdV) bølgeligningen. Her er også lenket videre til flere beslektede bølgeligninger.

Ellers kan jo høyere-ordens diff.ligninger dukke opp når man reduserer et sett av diff.ligninger (dvs. flere diff.ligninger med flere funksjoner) til en ligning i en funksjon. Typisk, hvis man starter med n koblede diff.ligninger av første orden, vil dette gi en diff.ligning av orden n.: dvs. man må gå opp i orden for å kvitte seg med koblingen mellom de n ligningene.

Her er en liste over mange ikke-lineære diff.ligninger, hvorav flere av høyere orden.

En helt annen måte høyere-ordens diff.ligninger kan dukke opp på er når de skal kode for rekursjoner i forbindelse med (formelle) potensrekker. Såvidt jeg husker er det dette som bl.a. ligger under WDVV-ligningen referert til l linken over.

2
Laster...