Vitenskap

Mumm-Ra

Før Big Bang

Det sies at det ikke fantes noe tid før big bang. Et av tidens kjennetegn er nettopp forandringer fra det som var til det som er. Hvorvidt tid da kan sies å eksistere dersom ingenting forandrer seg, blir kanskje et filosofisk spørsmål. Men det ser likevel ut til at forandringer er mulig selv om tid i konvensjonell tbetydning ikke eksisterer. Svarte hull er en singularitet i rommet, og tiden går saktere og saktere desto nærmere man kommer objektet. I alle fall relativt, siden tiden synes å bevege seg i samme tempo for det som måtte bli fanget av gravitasjonskreftene. Til slutt går tiden så sakte at den faktisk stopper opp. Samtidig blir svarte hull større desto mer masse som tilføres. Selve singulariteten i sentrum blir i likhet med elementærpartikler sagt å ha null utstrekning i rommet, men hendelseshorisonten vokser. Tiden står stille, likevel vokser horisonten, altså må det inntreffe en eller annen form for forandring. En av fysikkens lover tilsier at informasjon ikke kan ødelegges, og siden alle objekter som når horisonten sett med våre øyne er frosset i tiden, sier er teori at alt som noengang har blitt fanget av hullet aldri passerer horisonten, men blir smurt utover og lagret som et tynt lag av informasjon. Altså er det en en hinne av informasjon som stadig vokser i omfang samtidig med at massen øker i omfang. Siden tiden som sagt er relativ, betyr det at jo nærmere man kommer det sorte hullet, desto raskere beveger tiden utenfor seg. Når tiden til slutt stanser opp, innebærer det at tiden utenfor beveger seg uendelig raskt. Om tiden beveger seg uendelig raskt, betyr det at alt som noengang kommer til å skje med det sorte hullet, skjer på en gang i løpet av et eneste øyeblikk. Fra hullets side, oppnår det full størrelse i samme øyeblikk som det "fødes". Men ifølge Hawking, så lekker det også strårling fra svarte hull, og uendelig sakte men sikkert vil det til slutt ha forsvunnet så mye masse at det opphører å eksistere. Igjen noe som fra hullets side må skje øyeblikkelig. De bli født, oppnår full størrelse og går til grunne i et og samme øyeblikk. Sett fra dets eget ståsted. Sett utenfra, så vokser de og krymper deretter i omfant når de ikke lenger får tilført mer materie. Vi ser det samme med fotoner. Siden lys naturlig nok beveger seg med lysets hastighet, må tiden stå stille for fotonene. Men de kan likevel absorberes av hva de nå måtte støte på, eller utslettes om de utjevnes av en motstående bølge. For oss beveger lyset seg med en bestemt hastighet. For det enkelte foton vil det kanskje arte seg som at de blir skapt i samme øyeblikk som det blir ødelagt, siden fotonet selv står på stedet hvil tidsmessig sett når det reiser gjennom rommet. For partikler som er frosset i tiden, eksister det kanskje ikke avstander, kun forandringer i deres tilstand. Som kjent er det umulig for materie å reise med lysets hastighet. Men om det likevel skulle være mulig, ville det kreve en uendelig menge energi, som igjen ville gitt objektet en uendelig masse. Og jo raskere et objekt beveger seg, desto kortere fremstår det for observatører. Et langt tog ville sett kortere og kortere ut jo raskere det beveget seg om det kunne holde hastigheter nær opp til lysets. Ved lysets hastighet ville objektet blitt så kort at de ikke lenger hadde utstrekning i rommet, og hadde fremstått som en singularitet. Og ikke minst hadde tiden opphørt. Objektet hadde blitt et punkt uten romlig utstrekning, med uendelig masse og uten tid. Et svart hull med andre ord. Et svart hull er dermed det nærmeste materie kan komme det som skjer om et objekt reiser med lysets hastighet. Hadde det likevel vært mulig, hva ville et romskip opplevd? I det øyeblikket det ble raskt nok til at tiden opphørte, ville hva som enn ventet dem i fremtiden (objektivt sett), inntreffe øyeblikkelig. Tiden ville beveget seg uendelig hurtig rundt dem, og den endringer som ville utslettet romskipet (som en kollisjon med en planet) eller vært i stand til å få det til å bevege seg saktere enn lyset igjen, hadde subjektivt inntrådd øyeblikkelig. Forandringer kan altså inntreffe selv uten tid, men for de tidløse objektene skjer det øyeblikkelig, i form av et kvantesprang eller hvilket begrep man nå velger å bruke. Men for utenforstående som befinner seg i en annen tidsvirkelighet skjer det over et bestemt tidsrom. Bare en ide.

3
78 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Bare en ide.

Med noen strategisk plasserte avsnitt hadde sikker folket orket å lese gjennom ideen din...

3

La oss si at alle våre fysiske referanser og observasjoner kommer fra noe vi kaller "Big Bang". Da kan vi si at ingenting fantes før BB inntraff. Dette fordi vi ikke har noen forutsetninger for å oppfatte noe som ikke er en konsekvens av denne "hendelsen" som startet det.

La oss tenke oss at BB er som en stein som faller i en stille sjø. Alt vi er, ser og kan fatte er da konsekvenser av denne hendelsen, altså bølgene steinen skapte når den traff sjøen og som brer seg utover.

Da kan vi videre tenke oss at sjøen faktisk fantes før steinen traff overflaten.

1

Det sies at det ikke fantes noe tid før big bang. Et av tidens kjennetegn er nettopp forandringer fra det som var til det som er.

Hubble fant at desto lenger ut i universet vårt han tittet i kikkerten sin, desto hurtigere beveget galaxene osv seg fra oss. Den sorte materien utenfor jordens felt er vacum slik jeg har forstått og virker det logisk at universet vårt er kun et av mange utvidende sorte hull som naturlig utvider seg, som en av mange i en Pandoras boks.

Logikken ligger i det ligger i iaktagelsen til Hubble som nevnt ovenfor. Vi er i et vakum eller "lavtrykk" om vi skal definere det slik, og bevegelsen mellom lavtrykk og høytrykk bruker å aksellerere desto nærmere randsonen vi kommer.

Hvor mange univers vi har forbundet med hverandre slik en denne Pandoras Boks systemet er umulig å vite, men starten på et univers, the big bang er en supernova eksplosjon som har laget et sort hull som et utgangspunkt for et nytt univers.

Dette nye sorte hullet har maksimum vakum, såkalt antimaterie og begynner straks å lage et nytt innholdene univers ved å "suge" til seg det som er i nærheten.

Min personlige teori, bygget på vanlig fysikk logikk...

1
Hakeslepp [sitat…] Hubble fant at desto lenger ut i universet vårt han tittet i kikkerten sin, desto hurtigere beveget galaxene osv seg fra oss. Den sorte materien utenfor jordens felt er va...

Den sorte materien utenfor jordens felt er vacum slik jeg har forstått og virker det logisk at universet vårt er kun et av mange utvidende sorte hull som naturlig utvider seg, som en av mange i en Pandoras boks.

det er klart at du IKKE har forstått verken sort materie eller storte hull.

" men starten på et univers, the big bang er en supernova eksplosjon som har laget et sort hull som et utgangspunkt for et nytt univers."

Helt feil.

"Dette nye sorte hullet har maksimum vakum, såkalt antimaterie og begynner straks å lage et nytt innholdene univers ved å "suge" til seg det som er i nærheten.

Min personlige teori, bygget på vanlig fysikk logikk..."

Fysikk og astronomi trur jeg IKKE er din sterke side.

Alt i posten din er missforstått vitenskap og dessverre feil.

1

Men ifølge Hawking, så lekker det også strårling fra svarte hull, og uendelig sakte men sikkert vil det til slutt ha forsvunnet så mye masse at det opphører å eksistere. Igjen noe som fra hullets side må skje øyeblikkelig. De bli født, oppnår full størrelse og går til grunne i et og samme øyeblikk. Sett fra dets eget ståsted. Sett utenfra, så vokser de og krymper deretter i omfant når de ikke lenger får tilført mer materie. Vi ser det samme med fotoner. Siden lys naturlig nok beveger seg med lysets hastighet, må tiden stå stille for fotonene

Mange interessante vinkler og observasjoner. Hawking er definitivt en jeg må lese meg opp på. Det med varmestråling fra sorte hull er vel fortsatt et kjempestort problem i astrofysikk.

1
MartinwetlesM [sitat…] det er klart at du IKKE har forstått verken sort materie eller storte hull. " men starten på et univers, the big bang er en supernova eksplosjon som har laget et sort hull...

Alt i posten din er missforstått vitenskap og dessverre feil.

Vel, jeg ser at du er bombastisk og bare sier at mine teorier er feil uten at du sier hvorfor det er feil? Argumenterer du bare imot uten egentlig å ha peiling selv? :-)

Skal det være interessant det du skriver må du forklare hvorfor du er uenig med dine egne betraktinger og teorier eller henvise til andre teorier eller vitenskapelige konklusjoner

1
Hakeslepp [sitat…] Vel, jeg ser at du er bombastisk og bare sier at mine teorier er feil uten at du sier hvorfor det er feil? Argumenterer du bare imot uten egentlig å ha peiling selv? :-) S...

Skal det være interessant det du skriver må du forklare hvorfor du er uenig med dine egne betraktinger og teorier eller henvise til andre teorier eller vitenskapelige konklusjoner

Denne teorien din hører hjemme på forumet UFO og alternative teorier.

Når du presenterer den her på vitenskapsforumet bør du kunne forklare hvorfor din teori er mer korrekt enn den allment aksepterte teorien. Det har du ikke gjort, og da kan den avvises uten begrunnelse.

Vi er ikke forpliktet til å gi deg en innføring i korrekt kosmologisk teori for å vise deg hvor vannvittig feil teorien din er.

1
Hakeslepp [sitat…] Vel, jeg ser at du er bombastisk og bare sier at mine teorier er feil uten at du sier hvorfor det er feil? Argumenterer du bare imot uten egentlig å ha peiling selv? :-) S...

" Den sorte materien utenfor jordens felt er vacum slik jeg har forstått og virker det logisk at universet vårt er kun et av mange utvidende sorte hull som naturlig utvider seg"

Sort Materie er ikke vakuum!

1. Vi vet ikke hva sort materie er, men vi begynner å få gode grunner til å tro at det er en ny partikkel. Grunnen til det er at vi har store håp om å fange sort materie i detektorer lange under bakken og i LHC.

Du sier at "universet vårt er kun et av mange utvidende sort hull". Du sier altså at universet vårt er et sort hull, noe du hadde tatt tilbake hvis du hadde vist hva et sort hull er og hvordan det blir laget i utgangspunktet. Et sort hull blir laget i midten av solsystemer som er resultat av en 1a Supernova. Du vet hva et Supernova er sant? Et sort hull kan utvide seg ja, men det finnes INGEN måte at det kan eksistere planter og liv i et sted med uendelig gravitasjon.

"men starten på et univers, the big bang er en supernova eksplosjon som har laget et sort hull som et utgangspunkt for et nytt univers."

Det er veldig kult at du lager dine egne teorier når du ikke vet hva BB er eller hva et Supernova er( så jeg antar du IKKE vet hva det er)

1. BB var ingen eksplosjon, det var en ekspansjon drevet av en ennå uferdig teori av inflasjon.

2. Supernova, eller en 1a Supernova er når en stjerne går tom for Helium og mister trykket i kjernen. Gravitasjon tar over og stjernen kollapser i et voldsom eksplosjon.

3. Du trenger et allerede eksisterende univers for å ha stjerner til å eksploderer.

4. Dette er den rareste "teorien" på hvordan et univers blir dannet. Den inneholder en prosess som ikke er mulig uten et allerede eksisterende univers og den inneholder et fenomen som sluker og ødelegger alt som kommer i sin veg.

"Dette nye sorte hullet har maksimum vakum, såkalt antimaterie og begynner straks å lage et nytt innholdene univers ved å "suge" til seg det som er i nærheten."

Neeeei dette "nye" sorte hullet har maksimalt gravitasjon og nei antimaterie er ikke vakuum..bombe at du fikk feil på det! Anti materie er rett å slett en kopi av materie med en motsatt ladning. Det ble laget, etter at higgsfeltet ble satt opp, NESTEN 50/50 av materie og anti materie i BB. Når en materie partikkel kommer i kontakt med en anti materie partikkel utseletter de hverandre og etterlater kun radioaktivitet og....lys.

Nei et sort hull kan ikke lage et nytt univers ved å suge til seg ting.

"Min personlige teori, bygget på vanlig fysikk logikk..."

Neei din personlige teori er bygget på total mangel på basis kunnskap dessverre... iallefall utrolige mye selv tolkning om hvordan ting fungerer.

1
BlackAdda [sitat…] Denne teorien din hører hjemme på forumet UFO og alternative teorier. Når du presenterer den her på vitenskapsforumet bør du kunne forklare hvorfor din teori er mer korrek...

Vel, jeg kan ikke se at du har noen overordnet myndighet her på dette forumet til å sensurere bort alt annet enn hva akkurat du mener er riktige teorier? Skjerp deg deg litt og legg bort den diktator tonen. Vitenskap er også fremlegging av nye innovative teorier som selvfølgelig kan ettergåes og legges bort om de ikke duger. Denne ovenfra og ned holdningen du viser er kun destruktiv og negativ og gir ikke inspirasjon til andre til å diskutere tema og sak.

Teorier om universet finnes det mange av og de hører under vitenskap og ikke ufo eller alternative teorier som du påstår.

1
MartinwetlesM " Den sorte materien utenfor jordens felt er vacum slik jeg har forstått og virker det logisk at universet vårt er kun et av mange utvidende sorte hull som naturlig utvider seg" So...

Neei din personlige teori er bygget på total mangel på basis kunnskap dessverre... iallefall utrolige mye selv tolkning om hvordan ting fungerer.

Dine personlige teorier og at du er så ivrig i å prøve å nedgrader mine teorier tar jeg med knusende ro.

Er du i tvil om det blir vakum eller ikke i sentrum av en eksplosjon kan du sikkert goggle dette

1
Hakeslepp [sitat…] Dine personlige teorier og at du er så ivrig i å prøve å nedgrader mine teorier tar jeg med knusende ro. Er du i tvil om det blir vakum eller ikke i sentrum av en eksplosj...

Dine personlige teorier og at du er så ivrig i å prøve å nedgrader mine teorier tar jeg med knusende ro.

Har ingen personlige teorier fordi det er totalt idiotisk å danne seg egne meninger om ting som er riiimelig godt etablert som fakta for 100 år siden!

Du sier at et univers bli skapt av et Supernova og et sort hull... Sorry men det er FEIL! ok om du har lyst til å argumentere at "dette er min perslonlige teori den er sann for meg bla bla bla" så er det greit, men ikke post det her inne.. post det på Alternative teorier.

Om jeg er i tvil om det bli et vakuum i sentrum av en eksplosjon eller ikke? hva har det med saken å gjøre.?

1
MartinwetlesM Din teori er uten tvil det dummeste jeg har lest her inne på vitenskap. En kan lage sin egen teori om ting, men den må inneholde allerede etablerte og testet fakta slik Einstein gj...

Å si at Anti materie er vakuum er bare helt vilt.

Å måle trykket i verdensrommet like utenfor vår planet opp mot trykket som er utenfor vårt verdensrom har ingen gjort så demp sarkasmen din flere hakk.

Det er ingen vitenskapelig dokumentasjon på at vårt verdensrom er unikt, men det er dokumentasjon på at flere sorte hull finnes og at materie suges inn i disse sorte hullene

1
Hakeslepp [sitat…] Å måle trykket i verdensrommet like utenfor vår planet opp mot trykket som er utenfor vårt verdensrom har ingen gjort så demp sarkasmen din flere hakk. Det er ingen vitens...

Hva hadde dette med anti materie å gjøre?

"Å måle trykket i verdensrommet like utenfor vår planet opp mot trykket som er utenfor vårt verdensrom har ingen gjort så demp sarkasmen din flere hakk."

WHAT!?!

"Det er ingen vitenskapelig dokumentasjon på at vårt verdensrom er unikt, men det er dokumentasjon på at flere sorte hull finnes og at materie suges inn i disse sorte hullene"

Det er godt matematisk grunnlag for at det finnes 10^15 forskjellige typer univers der alle har forskjellige fysiske lover så jo vårt er på sitt vis unikt.

Jes det stemmer! Du fikk noe rett =) det finnes mange sorte hull og materie suges inn som fy!

Det som er galskap er at du faktisk trur at sorte hull skaper et univers.

Dette er ikke ditt talent :P

1

Det sies at det ikke fantes noe tid før big bang.

Jojo.. Ett eller annet sted må jo selv en regnskapsfører sette grense for hva man gidder å holde oversikt over.. -Men å kalle det BigBang skal astronomene ha kreditt for.. ;o)

1
Hakeslepp [sitat…] Hubble fant at desto lenger ut i universet vårt han tittet i kikkerten sin, desto hurtigere beveget galaxene osv seg fra oss. Den sorte materien utenfor jordens felt er va...

the big bang er en supernova eksplosjon som har laget et sort hull som et utgangspunkt for et nytt univers.

Big Bang var ikke var aldri en eksplosjon men en massiv ekspansjon i et negativt vakuum.

Veldig mange som misforstår dette. Navnet Big Bang er dømt til å bli missforstått....

1

Og når det gjelder sorte hull. Grunnen til at et sort Hull sluker alt, innkludert lys er på grunn av tyngdekraften. Et sort hull er så tettpakket og har så høy gravitasjon at det kreves en hastighet høyere enn lysets hastighet for å unnslippe tyngtekraften til hullet. Derfor fanger et sort hull opp lys.

For eksempel, massen til Jorda gir en tyngdekraft som krever en hastighet på ca 26000 Km i timen for å unnslippe tyngdekraften/gravitasjonen til Jorda.

Tyngdekraften til et sort hull er så enormt at hastigheten for å kunne slippe unna, ligger på minimum 360.000 km i sekundet, lysets hastighet er på ca 300.000 km i sekundet.

Dreier tross alt om et objekt som ikke er større enn 5 km i diameter, men likevel har en masse tilsvarende 1,5 ganger Sola sin masse.

1
Messier33 Og når det gjelder sorte hull. Grunnen til at et sort Hull sluker alt, innkludert lys er på grunn av tyngdekraften. Et sort hull er så tettpakket og har så høy gravitasjon at det k...

Og når det gjelder sorte hull. Grunnen til at et sort Hull sluker alt, innkludert lys er på grunn av tyngdekraften. Et sort hull er så tettpakket og har så høy gravitasjon at det kreves en hastighet høyere enn lysets hastighet for å unnslippe tyngtekraften til hullet. Derfor fanger et sort hull opp lys.

....Han har i nærmere 30 år hevdet at sorte hull ødelegger alt som kommer inn i dem. Nå sier Hawking at det ikke stemmer, de tillater informasjon å slippe ut. Fysikeren Gary Gibbons ved universitetet i Cambridge, hvor Hawking også holder til, sier at det ikke er noen skarpt avgrenset hendelseshorisont som gjemmer alt innenfor i Hawkings nye teori. En slik skarp horisont fantes i den gamle teorien....

1
Messier33 Og når det gjelder sorte hull. Grunnen til at et sort Hull sluker alt, innkludert lys er på grunn av tyngdekraften. Et sort hull er så tettpakket og har så høy gravitasjon at det k...

Og når det gjelder sorte hull. Grunnen til at et sort Hull sluker alt, innkludert lys er på grunn av tyngdekraften. Et sort hull er så tettpakket og har så høy gravitasjon at det kreves en hastighet høyere enn lysets hastighet for å unnslippe tyngtekraften til hullet. Derfor fanger et sort hull opp lys.

Hawking-stråling, stråling fra svarte hull. At svarte hull kan sendte ut stråling ble vist teoretisk av den britiske fysikeren Stephen Hawking i 1973. Strålingen fra et svart hull med masse M har en temperatur 6·10-8(MS/M)Kelvin der MS er Solens masse. Stellare svarte hull og supermassive svarte hull har ekstremt lav temperatur og sender nesten ikke ut noen stråling.

1
Messier33 [sitat…] Big Bang var ikke var aldri en eksplosjon men en massiv ekspansjon i et negativt vakuum. Veldig mange som misforstår dette. Navnet Big Bang er dømt til å bli missforstått....

Du har rett i at det er en massiv ekspansjon i et vakum, men dette vakumet inntreffer etter en massiv eksplosjon. Trykk kraften i en supernova eksplosjon må til for å danne gull, ingen annen naturlig sprengkraft klarer det.

Et etterfølgende undertrykk eller vakum om vi kaller det inntreffer i sentrum av alle eksplosjoner som følge av logisk fysiske lover fordi høytrykk og lavtrykk er tilknyttet hverandre.

Teorien min i starten av denne tråden om vårt ekspanderende univers som et sort ekspanderende hull og del av en endeløs "Pandoras boks" er bygget på det logiske prinsippet med at høytrykk og lavtrykk arbeider naturlig sammen i en større kjede

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima Fico Siste svar

Uklart om vindkraft

Fra stortingets talerstol har vi kunnet høre at vårt elkraftpotensiale for havvind, er like stort som det potensiale som i dag ligger til grunn for vår landlige produserte vannkraft. Det kan jo høres...
1
13 svar
Historie vif_support Publisert

17. mai til ettertanke

Kongen hilser det norske folk 17. mai 1940 Kongens hilsen leses opp i Tromsø radio, den eneste frie radiostasjonen i Norge https://www.nrk.no/skole-deling/12165 London Radio 17. mai 1945 Siste 17. mai...
1
0 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
8 svar
Filosofi nyheim Publisert

Vennskap

Ja, dyr trenger også å føle nærhet og vennskap. Egentlig en selvfølge som ikke blir forstått godt nok.
1
0 svar
Miljø og Klima silas Siste svar

Klimarealistene = ytterliggående klimagruppe (Nettavisen)

Dette er etter min mening et skremmende eksempel på ytterliggående journalistisk levert av Nettavisen denne gang. At avisen går så langt å kaller Klimarealistene for ytterliggående er egentlig ganske...
Bilde

Carl I. Hagen besøkte Klimarealistene på Stortingets regning

Én av Hagens tre tjenestereiser som stortingsrepresentant var et besøk til Klimarealistene i Stavanger. – Et politisk relevant møte, svarer Hagen.


Bilde www.nettavisen.no
1
11 svar
Filosofi Bogilde Publisert

På vei mot et Big Bang

Jeg begynner med å identifisere den eneste egenskapen av eksistensen som nødvendigvis alltid må ha eksistert, et 'potensial for tilblivelse'. Mitt argument: "Ethvert realisert øyeblikk må nødvendigvis...
1
0 svar
Laster...