Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Den finsk-ugriske folkegruppe

Den finsk-ugriske språkfamilie omfatter idag de samiske språk, finsk, estisk og magyar som er det offisielle språket i ungarn.

Jeg har flere steder lest og hørt at det folket som oprinnelig brukte dette språket var en mongolsk folkestamme som vandret vestover og slo seg ned i europa. Mayarene som har gitt ungarerne sitt språk, var med på hunnerkongen Atilla sine herjinger i det første årtusen ekr. og la under seg andre folkestammer i sentraleuropa og dominerte dem slik at deres finsk-ugriske språk ble overtatt av den oprinnelige befolkningen. Dette er vel det som kalles en eliteinvasjon. Derfor ser vi lite til de mongolske trekk hos de moderne ungarere, som utseendemessig skiller seg lite fra nabofolkene (slavere og germanere).

Her i skandinavia har den samiske og germanske befolkningen levd side om side i uminnelige tider og mye blanding av gener har utvilsomt funnet sted, likevel kan vi den dag i dag se at enkelte har typiske samiske trekk med høye kinnbein og enkelte med mongolfold i øyekroken. vi sier ofte at folk fra finnland har finnlandsblondt hår, og med det mener vi lys-lysblond, lysere en det som er vanlig blandt nordmenn og svensker fra sør-skandinavia.

I påsken i fjor gikk det en dokumentarserie på Nrk om samenes historie, der ble det nevnt at DNA-analyser viste at samene som gruppe hadde vært isolert i ca 30.000 år! Det kom ikke fram om dette også gjaldt for finner og estlendere.

Kan det være mulig at samene har levd i det ytterste hjørnet i europa så lenge, avsperret av den store isbreen under siste istid? Geologer mener at finnmarkskysten var isfri undrer siste istid. Hvordan kan det da ha seg at det samiske språket har forandret seg såpass lite iforhold til finsk, estisk og ungarsk? Nå er forskjellene mellom språkene store men etter det jeg har hørt ikke større enn innenfor den germanske språkfamilie, tenk på hvor mye fks norsk og tysk har forandret seg fra hverandre på mindre enn 2000 år. 2000 år med rimelig god kontakt kontra 30.000 år på hver sin side av en enorm isbre?

En annen ting er det blonde håret og blå øynene vi finner både hos germanere av indoeuropeisk avstamning og hos samer og finner/estlenere. har dette opstått paralelt i begge folkegrupper som en tilpasning til det kalde klimaet? hvorfor har det da ikke skjedd hos andre arktiske folk, i Nord-Amerika og Sibir?

Eller er det mulig at det nordlige europa under istiden var befolket av et ukjent folk som idag bare lever videre igjennom sine "blonde-gener" at disse rett og slett ble underlagt den finsk-ugriske folkestammen som kom østfra og den indoeuropeiske som kom sørfra og overtok deres språk mens innvandrerne ble assimilert inn i urbefolkningen?

Jeg vet ikke, min oppgave er kun å stille spørsmål?

1
10 kommentarer
Trådvisning
Hele diskusjonen

OMR

Samer og Finnlendere, har tydelige spor av en invasjon som fant sted omkring 1230 tallet. Det er kun Y dna som har disse sporene. Y DNA følger mannslinjen, og de grupper som bragte dette hit, var Tatarer. Det omfatter de tyrkisk språklige gruppene vi i dag kjenner som Tatarer og Jakuter. Lignende spor finner vi ikke i samisk og finsk mtDNA som følger kvinnegruppen. Det er en mulighet at man har hatt innslag av mongolsk DNA under Attila´s felttog, men det var jo i så fall ca 800 år tidligere. ca 40-60 % av finnske menn og samiske menn, hører til samme haplogeruppe som Jakuter og Tatarer er dominert av. Siden det er bare menn som bærer disse spor, må vi gå ut fra at dette ikke skyldes sosial omgang, da ville vi også finne denne blandingen i kvinnelinjen hos samiske, finske, jakutiske og tatariske kvinner, men det gjør vi ikke. Hos samiske kvinner, finner vi en spesiell gruppe mtDNA som er blitt kalt det samiske motiv.(U5b1b1) En spesiell undergruppe, med en spesiell mutasjon, ble for en tid tilbake hevdet å være eksklusiv for samer. Denne spesielle mutasjonen finner man bare hos 2-3% av samiske kvinner, men har nå funnet den også i 7 andre folkegrupper, og i samme tetthet. Denne inneholder en mutasjon kalt 16148. Det samiske motiv, er blitt vurdert av en rekke kjente genetikere, og i en artikkel skrevet av et tyvetall av disse, i American journal of Human Genetics, er man kommet frem til at "det samiske motiv" maksimalt er omkring 4000 år gammelt i Europa. Men, man har også funnet ut, at denne spesielle gruppen, uten 16148, kun har vært i nord Skandinavia i mellom 700-1200 år. Kvinnene har altså ingen ting som tyder på sterk mongolsk/tatarisk påvirkning, det har kun menn, altså denne store gruppen menn er resultatet av de som ble avlet mellom samiske kvinner og Tatariske soldater i Tsjudobai´s felttog i Europa på 1230 tallet. Det er derimot en liten del kvinner i blant Tatarer, Jakuter og mongoler, som har samiske spor i sin kvinnelinje, dette kan tyde på at de tok samiske kvinner som slaver da de dro hjemover igjen. Samiske kvinner har ellers klare spor fra den Iberiske halvøy, og nord Afrika. Samlet, siden man ikke finner noen kvinnelinje med mongolsk/jakutisk/Tatarisk mtDNA, men kun blant Y DNA hos menn, tyder dette på at de mongolske arvestoffene kommer fra den hendelsen. Men, det beviser også at samer og Finner, ikke var i Nord Skandinavia på 1200 tallet da dette foregikk. Mongoler, Tatarer og Jakuter kom aldri hit. Hos Daner, Norrøne, Svensker finner man ingen slike spor, altså må samene og finnene ha vært lengre sør og øst på den tiden. Samisk språk oppsto i området mellom Ladoga og Onega, det er språkforskere enige om. Alt tyder på at de først forlot disse områdene da Mongoler, Tatarer og Jakuter, de siste to gruppene ble begge kalt Tatarer, kom til Europa og drepte, plyndret og voldtok. Vi har referat til denne hendelsen i Håkon Håkonsøns saga, som jo er skrevet i sanntid, som forteller om Tatarenes herjinger som drev folkegrupper fra Kvitsjøområdet og til Norge. Skal vi oppsummere, viser både mtDNA fra kvinnelinjen, og Y dna fra mannslinjen at samer kun har vært i nord Skandinavia i mellom 700-1200 år. Sånn sett står dette i skarp kontrast til påstanden om å ha vært her i minst 10.000 år, dette er en umulighet, genetisk sett. At de også er norges urbefolkning, faller også på sin urimelighet, landet var befolket av norrøne lenge før de kom hit.

1

Lignende temaer

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Miljø og Klima

Miljø og Klima

Bilde

Filosofi

Filosofi

Bilde

Alternativt Livssyn

Alternativt Livssyn

Bilde

Språk

Språk

Laster...