Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Hvorfor/hvordan oppstår lyd ?

"Hva" lager lyd ? Som jeg har hørt tidligere består atomer av nesten ingenting en ørliten kjerne med elektroner som er 1000 ganger mindre svirrende rundt, og atomer og elektroner berører aldri direkte hverandre grunnet elektromagnetisme. Så hvorfor oppstår da lyd når vi for eks. klapper i hendene om ingenting egentlig berører, treffer noe ?

1
35 svar

35 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

casino

Har et "svart hull" en kjerne av vakuum ?

1

bjelar

Nix, ingen vet med sikkerhet hva kjernen i et svart hull er, men i følge fysikkens lover slik vi kjenner dem ellers i universet er kjernen i et svart hull et punkt med uendelig stor tetthet (en singularitet).

Det er på ingen måte enighet om singulariteter faktisk kan eksistere. Fysikens lover slik vi kjenner dem bryter ned under sånne ekstreme forhold. Man trenger kvantemekanikk for å beskrive noe veldig veldig lite, og relativitetsteori for å beskrive noe veldig veldig massivt. Kjernen i et svart hull er begge deler, men kvantemekanikk og relativitetsteori går ikke ihop. Prøver man å kombinere dem, får man åpenbart meningsløse svar.

2

casino

en liten digresjon, har alt vakuum samme konstante trykk ?

1

RickiBK

Nei.

Og ei heller har alt vakuum samme mangel på trykk som alt vakuum tross alt har.

Men absolutt vakuum, som sett i verdensrommet, har samme totale mangel på medium å la lyd forflytte seg i ja.

1

PUK

Jeg mener at da du klapper hendene får molekylene energi, elektrisk,. De utvider sitt eget område som og skubber på nabomolekylene, samtidig som energien utjevnes med naboen som foretar det samme med sin nabo som det han selv ble utsatt for.

1

TonyDiMera

Ved detonasjon er resultatet at molekylene som eksisterer etter reaksjonen tar opp mer volum enn utgangsblandingen, noe som igjen medfører en trykkbølge da alle disse molekylene dytter på molekylene rundt. Ellers må du nesten spesifisere hva du mener med direkte berøring. Før eller siden er hendene så nærme hverandre at overflatene utøver en kraft på hverandre som gjør at de stopper opp, hvilket lager en trykkbølge.

1

casino

nesten spesifisere hva du mener

En lyd kommer av at atomer kommer for nær og skaper trykkbølger, vil de si at i et lufttomt (atomtomt) rom (vakum) kan ikke lyd oppstå, siden det da ikke har noe medium og forplante seg i ?

1

Rainmaker

Lyd forplanter seg gjennom trykkbølger i materie. Uten materie ingen trykkbølge som av vårt øre omdannes til lyd.

1

bjelar

Vakum kan ikke ha lyd, det er riktig.

Lyd skapes av trykkforandringer. I luft og væsker er lyd rett og slett høytrykk som forplanter seg gjennom et medium. I faste stoffer er lyd mer komplisert.

1

TonyDiMera

Når de ytterste lagene av atomer nærmer seg hverandre, utsettes de for en brå oppbremsing. Denne oppbremsingen forplanter seg gjennom hendene, og du får en trykkbølge som sprer seg videre ut i luften. Samtidig blir luften mellom hendene presset sammen og eventuelt ut til siden. Ved materialskiller, slik som mellom hånden og luften, skjer det delvise refleksjoner, hvilket er med på å forme lydens frekvensspekter.

1

casino

oppbremsingen forplanter seg gjennom hendene, og du får en trykkbølge som sprer seg videre ut i luften

Men oppstår lyden uten direkte kontakt mellom materie (fast stoff), ikke som ved detonasjon hvor lyd virker å være et resultat av molekyler som rakner ?

1

Lignende temaer

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Miljø og Klima

Miljø og Klima

Bilde

Filosofi

Filosofi

Bilde

Alternativt Livssyn

Alternativt Livssyn

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Laster...