Vitenskap

casino

Hvorfor/hvordan oppstår lyd ?

"Hva" lager lyd ? Som jeg har hørt tidligere består atomer av nesten ingenting en ørliten kjerne med elektroner som er 1000 ganger mindre svirrende rundt, og atomer og elektroner berører aldri direkte hverandre grunnet elektromagnetisme. Så hvorfor oppstår da lyd når vi for eks. klapper i hendene om ingenting egentlig berører, treffer noe ?

1
35 svar
casino Har et "svart hull" en kjerne av vakuum ?
Slettet-HH-JHG

Nix, ingen vet med sikkerhet hva kjernen i et svart hull er, men i følge fysikkens lover slik vi kjenner dem ellers i universet er kjernen i et svart hull et punkt med uendelig stor tetthet (en singularitet).

Det er på ingen måte enighet om singulariteter faktisk kan eksistere. Fysikens lover slik vi kjenner dem bryter ned under sånne ekstreme forhold. Man trenger kvantemekanikk for å beskrive noe veldig veldig lite, og relativitetsteori for å beskrive noe veldig veldig massivt. Kjernen i et svart hull er begge deler, men kvantemekanikk og relativitetsteori går ikke ihop. Prøver man å kombinere dem, får man åpenbart meningsløse svar.

2

For å utdype dette litt spør jeg om hva som fysisk produserer lyd, når vi ser dette å partikkelnivå. Dette vil si at nå vi klapper med hendene, lages en smellelyd, hvorfor ? Selv om nervene våre innbiller oss at hendene berører hverandre gjør de i virkeligheten ikke det så hva lager da "klappelyden" er det komprimerte luftmolekyler som "eksploderer" ?

1

Når de ytterste lagene av atomer nærmer seg hverandre, utsettes de for en brå oppbremsing. Denne oppbremsingen forplanter seg gjennom hendene, og du får en trykkbølge som sprer seg videre ut i luften. Samtidig blir luften mellom hendene presset sammen og eventuelt ut til siden. Ved materialskiller, slik som mellom hånden og luften, skjer det delvise refleksjoner, hvilket er med på å forme lydens frekvensspekter.

1
TonyDiMera Når de ytterste lagene av atomer nærmer seg hverandre, utsettes de for en brå oppbremsing. Denne oppbremsingen forplanter seg gjennom hendene, og du får en trykkbølge som sprer seg...

oppbremsingen forplanter seg gjennom hendene, og du får en trykkbølge som sprer seg videre ut i luften

Men oppstår lyden uten direkte kontakt mellom materie (fast stoff), ikke som ved detonasjon hvor lyd virker å være et resultat av molekyler som rakner ?

1

Ved detonasjon er resultatet at molekylene som eksisterer etter reaksjonen tar opp mer volum enn utgangsblandingen, noe som igjen medfører en trykkbølge da alle disse molekylene dytter på molekylene rundt. Ellers må du nesten spesifisere hva du mener med direkte berøring. Før eller siden er hendene så nærme hverandre at overflatene utøver en kraft på hverandre som gjør at de stopper opp, hvilket lager en trykkbølge.

1

Jeg mener at da du klapper hendene får molekylene energi, elektrisk,. De utvider sitt eget område som og skubber på nabomolekylene, samtidig som energien utjevnes med naboen som foretar det samme med sin nabo som det han selv ble utsatt for.

1
petterG [sitat…] Og nettopp derfor er nok romkrig en ganske kjedelig opplevelse...

Dog, så kan det jo hende at muligheten for litt mer 'fart i sakene' oppveier for uteblivelsen av lyd -i hvert fall om 'sakene' befinner seg relativt nært hverandre :)

Hva angår vakuum, så er jo dette en gradert betegnelse. -Absolutt vakuum er meg bekjent ikke oppdaget/observert (direkte eller indirekte), det ville for så vidt vært (& er) et paradoks også :) - Spørsmålet i så henseende, er hvilket densitet et volum (innenfor en gitt størrelse/rekkevidde -eg. mellom lydkilde/lytter) må ha av masse/energi for å kunne bære en direkte (menneskelig) hørbar lyd.

1
casino [sitat…] Finnes det noe som kan bevege seg i mediumet absolutt vakuum ?
Slettet-HH-JHG

Lys. Gravitasjon. Felter. Alle slags partikler. Romskip.

Om vakum er et "medium" eller ikke er en definisjonssak, virtuelle partikkel-antipartikkelpar popper inn og ut av eksistens og kan ha merkelige virkninger som f.eks Hawking-stråling rundt svarte hull....

Før trodde man at "eter" fylte det tomme rommet, og at lys forplantet seg gjennom eteren som lyd forplanter seg gjennom luft, men det viste seg å være feil. (Michelson–Morley eksperimentet i 1887)

1
Grammofon I et perfekt vakuum er dei ingen materie. Da er det heller ikke et medium. Et menneske med trykkdrakt kunne uten problemer ha overlevd i perfekt vakuum. Med 1 bars lufttrykk inni d...

Sant nok, og paradoksalt nok :) Dvs, så fort mennesket med trykkdrakt.., befinner seg i et volum som i utgangspunktet var et perfekt/absolutt vakuum, så er jo ikke volumet et perfekt/absolutt vakuum lenger heller.

Dog, en hyptese med 'noe eksistensielt/detekterbart' i et perfekt/absolutt vakuum (dvs. et volum helt uten masse/energi) er så søkt at.. :) For all del, en hypotese som henviser til at absolutte vakuum kan "eksistere" (sort of) -er nå så.. -og alltids relativ til de størrelser av masse/energi man evt. (indirekte) kan detektere i det gitte volum.

1
Slettet-HH-JHG Lys. Gravitasjon. Felter. Alle slags partikler. Romskip. Om vakum er et "medium" eller ikke er en definisjonssak, virtuelle partikkel-antipartikkelpar popper inn og ut av eksistens...

Lys. Gravitasjon. Felter. Alle slags partikler. Romskip.

Greit nok, men ikke uten at man tar bort ordet 'absolutt' foran 'vakuum'. Vakuum er jo for så vidt bare et annet begrep for 'undertrykk..' med ref. til et gitt volum (tekn./fys. trykk lavere enn 1pa, under 0,01pa høyvakuum osv..). 'Absolutt vakuum' derimot...

1
BlackEagle (ditt spørsmål til romfareren) Så vidt jeg kan skjønne, har Zpiff helt rett. Lys er partikler (fotoner). Om det finnes fotoner i et rom (et avgrensa rom eller et endeløst rom), er...

fotoner i et rom (et avgrensa rom eller et endeløst rom), er det ikke lenger noe (absolutt) vakuum.

Følger du resonomanget ditt videre hva vil da skje om du lyser på et avgrenset halvkuleformet vakuum som grenser mot en vegg av fast materie, vil lyset treffe veggen eller stoppes det av vakuumet ?

1

Lignende innlegg

Vitenskap surdal Siste svar

Jordens ferd rundt solen.

JORDENS ROTASJON RUNDT SOLEN. Kan jorden går rundt solen på en annen måte enn det vi bygger på i dag. Jeg er ingen matematiker men har likevel forsøkt å føre matematisk bevis for ideen min men er usik...
1
9 svar
Vitenskap Script Publisert

grader av sannhet

Det er ingen kunst eller krever noen særlig kunnskap å angi sannheter. Men det er forskjell på kvaliteten på sannheter, veldig mange er trivielle, mange vil hevde de er de viktigste, fordi alle vet de...
1
0 svar
Vitenskap Script Publisert

Teori

Så for en tid tilbake i Morgenbladet en kvinnelig filosof som mente at epistemologien ville vært annerledes om man tok hensyn til spesifikt kvinnelige erfaringer. Hun mente det demokratiske ved å ta e...
1
0 svar
Vitenskap audunbolseth Publisert

Hjerne-skruer 2

Som mennesker missliker løven sterkt eMbli kalt et dyr. Den er jo en løve. Menneske har fire hjerner. Mellom dem ligger "MUREN." Den skiller mellom godt og vondt. Mellom krig og fred. Mello...
1
0 svar
Vitenskap audunbolseth Siste svar

"Hjerne-skruer" 1

Inpulsivitet er som en skive ost uten brød. Man blir aldri mett. En vis mann sier aldri at han er vis. Det er derfor han kalles vis. Fortiden er et produkt av fremtiden. Et barn har ingen tids...
1
3 svar
Laster...