Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Satelitter, gravitasjon og slike ting!

Jeg fant for en del år side ut at det ville kunne la seg gjøre å forklare jordens ”rotasjon” rundt solen på annen måte en den vi kjenner i dag. Teorien ville og gi delvis forståelse av hva gravitasjon kan være en del av. For å sikre meg mot at dette ikke bare var en gal ide som formet seg i hodet midt, fant jeg frem til at det ikke ville la seg gjøre å sette eksempelvis en satellitt i samme høgde som eksempelvis en stasjonær satellitt i motsatt retning rundt jorden. Jeg trodde da at teorien min var ubrukelig, siden vitenskapen og deres mer kondisjonerte på området hevder at satellitter kan gå i alle tetninger rundt jorden, og hvis solen og. Men nå viser det seg at ingen kan vise til at det går eller har godt satellitter i motsatt retning rundt jorden, Så nå holder jeg fast på min teori som indikerer at satellitters bevegelse ikke kan være i overensstemmelse med anerkjent vitenskap på området.

1
21 svar

21 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

PUK

Teorien er oppegående igjen! Det var ikke bare en feil i regnstykket, den andre var langt mer alvorlig der jeg glemte å gange farten Km. time med antall timer i året. Dette endret det hele og nå dekker teorien alle satellitter i solsystemet. Noe som og er nødvendig da en må forvente att alle satellitter nå dabber rettlinjet opp og ned i solsystemet og at corioliseffekten tar dem i bane rundt solen.

Det med tyngdekraften har og er fortsatt ett problem både for meg og de mer kondisjonerte på området. Siden alle gjenstander faller like fort i luftfritt rom er det umulig å vise til noe form av elektromagnetisme siden mange stoffer ikke er påvirkelig av magnetisme og andre elektriske fenomen så langt vi vet til nå. Personlig tror jeg bevegelser i universet kan stå for dette selv om jeg ikke har noe stor tro på at jeg her er inne på noe vesentlig. Det er mye vi ikke forstår her men en kan godt tenke seg at hele universet og roterer i ureglementert mønster. Mange vitenskapsfolk trekker ut i universet og kommer med de rareste teorier, og er her skånet mot å bli motsagt siden ingen vet. Eksempelvis kan nevnes hypoteser om det påståtte sort hullet i vår galakses senter. Hvordan det ser ut der nå må en vente i 27 tusen år før en får svar på. Jeg vil helst ikke bevege meg lenger ut en i vårt eget solsystem siden det her er noenlunde oppegående data å forholde seg til.

1

la1goa

Teorien er oppegående igjen! Det var ikke bare en feil i regnstykket, den andre var langt mer alvorlig der jeg glemte å gange farten Km. time med antall timer i året. Dette endret det hele og nå dekker teorien alle satellitter i solsystemet. Noe som og er nødvendig da en må forvente att alle satellitter nå dabber rettlinjet opp og ned i solsystemet og at corioliseffekten tar dem i bane rundt solen.

Her snakker vi... True sience, men det tar tid å få plukket av feilene og det må gjøres. Les hva andre sier, dropp idiotinnlegg (som dessverre er for mange av) og forbedre teorien. I dag er det noe som mangler, en brikke de ikke kan sette på plass.

1

Grammofon

Jeg tror ikke det finnes belegg for at den varierende avstanden mellom jorda og sola har noen som helst sammenheng med at melkeveien roterer.

1

InnocentBystander

Men nå viser det seg at ingen kan vise til at det går eller har godt satellitter i motsatt retning rundt jorden,

Satelittar i bane mot jordrotasjonen ville vera temmelig dumt, ettersom det ville redusera dekningstida vesentlig. Heile hensikten med å følga jordrotasjonen er å få lengst mulig dekningstid. Difor er geostasjonæe banar opulære: Ein oppnår konstant dekning av eit område med ein satelitt.

1

PUK

Difor er geostasjonæe banar opulære:

Det er riktig som du skriver, at det ikke er noe særlig påtrengende å skyte raketter i retrograd bane rundt jorden. Det forhold om at en må kompensere for 2 ganger jordens rotasjonshastighet vil kreve ca. 15 % mer drivstoff pluss minus alt etter hvilke høyde raketten skal plasseres i. Om den plasseres i samme høyde som satellitter i såkalt stasjonær bane vil den gå 2 ganger rundt jorden i motsatt retning en det normale i døgnet. Men, det undrer meg noe at en ikke ville finne det interessant med noe mer drivstoff i motsatt retning og kunne få en satellitt som går 2 ganger rundt jorden mens den som går i samme hastighet i motsatt retning ikke beveger seg i det hele tatt i henhold til jorden. En annen sak blir nok at det ikke vil være særlig morsomt å få tv-signaler fra den i retrograd bane. Det er skutt opp raketter i tusentall for å teste ut baner og hvordan resultatet blir med forskjellige metoder. I alt er det bortimot 20.000 operative og såkalte søppelsatellitter i bane rundt jorden. At det ikke kan påvises en eneste av disse som går i motsatt retning gjør at jeg holder fast på at det ikke går å sette satellitter i retrograd rundt ekvator.

1

InnocentBystander

At det ikke kan påvises en eneste av disse som går i motsatt retning

Feil.

1

PUK

Ny oppdatering. 07.01.2020 Så langt har jeg bygget min påstand om at det ikke går å sette satellitter i retrograd rundt jorden på min teori om at jorden går rundt solen på en annen måte enn det vi bygger på i dag. Jeg er ingen matematiker men har likevel forsøkt å føre matematisk bevis for ideen min men er usikker her. Solen og jorden ligger omtrent 30 tusen lysår fra galaksens sentrum og har en banehastighet rundt galaksens sentrum på 900 000 kilometer i timen. Det oppgis at det tar 250 millioner år å krets rundt galaksens sentrum. Jordens middelavstand til solen oppgis til å være 150 000 000 km. Den universelle og allesteds værene corioliseffekten er det som ligger til grunn for mine påstander om at jorden ikke går rundt solen slik vi tror. Jeg tror solen ligger i midtpunktet i vårt solsystem og at kraften fra andre solsystemer, med mer, påvirker likelydig fra alle kanter slik at vår solsystem ligger i et nøytral sone i galaksen der solen er i sentrum med påtagende motkraft der en beveger seg bort fra solen. Gravitasjon slik vi tror fins ikke og må forklares på annet vis, tyngdekraften må snus opp ned. Alle legemer store eller små skyver på hverandre. Jordens midtpunkt er i solen og siden den dabber rettlinjet opp og ned gir Corioliseffekten den banen vi kjenner. Mottrykket øker jo lenger jorden går bot fra solen og stopper ved 150 000 000 km. fra solen og returnerer tilsvarende til den andre siden av solen. I virkeligheten dabber bare jorden rettlinjet opp og ned. Det er effekten av corioliseffekten som fører oss rundt solen. I jordens rettlinjede vei inn mot galaksens sentrum avtar farten mens Corioliseffekten tar mer og mer over til jorden stopper og snur ved høyden 150 000 000 over midtpunktet der jorden har størst fart som er ved solens avstand og bane rundt galaksens sentrum. Jorden har samme middelhastighet som solen i sin bane rundt galaksens sentrum, 900 000 kilometer i timen. Jordens fart blir for stor da jorden går inn mot galaksens sentrum og for liten da jorden beveger seg vekk fra sentrum i galaksen, dette er opphavet til at jorden kretser rundt solen. Den som forstår det jeg her har sagt vil også nå kunne forstå hvorfor det ikke er mulig å kretse rundt solen eler jorden i såkalt retrograd bane, det går heller ingen objekter der i dag. Siden ingen enda kan vise til satellitter eller andre legemer i retrograd rundt solen eller jorden går jeg fremdeles for min egen oppfatning om hvordan jorden går rundt solen. Kan noen som takler matematikken på dette område bortforklare dette så innrømmer jeg å hat tatt feil og legger dette bort. Uansett har jeg lært mye og oppdater meg med arbeidene vedrørende dette, og det er jo bra! Er derimot mine antakelser og regnestykker riktige blir indisiene enda sterkere. Det ville da ikke være mulig at jorden går rundt solen med konstant fart og faller ned mot solen på grunn av gravitasjon etter dagens lære. Dette da Corioliseffekten vil virke for fult her og, noe som ikke er med i dagens lære på området. Det kan se ut som vitenskapen bare tror Corioliseffekten virker her på jorden, mens den i virkeligheten virker overalt der en beveger seg opp eller ned i ett system som roterer. Vil vitenskapen holde fast på dagens lære om jordens ferd rund solen må de gå bort fra at galaksen roterer rundt sin egen akse, da vil dagens oppfatning kunne stemme. Kan noen komme med oppegående innsigelser her ville jeg sette stor pris på det. Torstein Surdal.

1

InnocentBystander

Kan noen komme med oppegående innsigelser her ville jeg sette stor pris på det.

Før noen tar påstandane dine alvorlig, så må du stilla med matematiske modellar for objektene sine bevegelsar.

Problemet er vel at dersom du forsøkar å modellera ideane matematisk, så vil du finna ut at ideane ikkje heng på greip.

1

PUK

Problemet er vel at dersom du forsøkar å modellera ideane matematisk, så vil du finna ut at ideane ikkje heng på greip.

Jeg tror du får rett! Jeg har regnet med 25 tusen år på en omdreining rundt galaksen men ser nå at det oppgis å være 25 millioner år. Dette blir tilnærmet at galaksen ikke roterer og dagens oppfatning kan videreføres :-) Men galaksen roterer, noe en ser utslaget av på avstanden mellom jorden og solens ved sommer og vinter. Det gir og utslag som varierende avstander på andre objekter i solsystemet men i varierende grad etter hvor lenge en omdreining varer. Men dette endrer ingenting på påstanden min om at det ikke lar seg gjøre å sette et objekt i retrograd i solsystemet. Dette vil kreve at galaksen ikke roterer i det hele tatt. Men det ville vert interessant om noen som kan og vil forsøke å regne på det, siden jeg ikke er så glad i så store tall. :-)

1

BlackEagle

Gravitasjon slik vi tror fins ikke og må forklares på annet vis, tyngdekraften må snus opp ned. Alle legemer store eller små skyver på hverandre.

Jaså. Da spørs det om du ikke bør henvende deg til et universitet, en forskningsinstitusjon og etterhvert til Nobel-komitéen.

Mvh

BE

1

InnocentBystander

Så nå holder jeg fast på min teori

..og den teorien går ut på...?

1

Lignende temaer

Bilde

Historie

Historie

Bilde

Miljø og Klima

Miljø og Klima

Bilde

Filosofi

Filosofi

Bilde

Alternativt Livssyn

Alternativt Livssyn

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Laster...